فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
   چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

   آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
   اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد
   برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
   ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
   آن که پر نقش زد این دایره مینایی
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
   فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد