فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
   واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

   بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
باده از جام تجلی صفاتم دادند
   چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
   بعد از این روی من و آینه وصف جمال
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند
   من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
   هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
   این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد
اجر صبری‌ست کز آن شاخ نباتم دادند
   همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند