فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود
   ور نه هیچ از دل بی‌رحم تو تقصیر نبود

   من دیوانه چو زلف تو رها می‌کردم
هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود
   یا رب این آینه حسن چه جوهر دارد
که در او آه مرا قوت تاثیر نبود
   سر ز حسرت به در میکده‌ها برگردم
چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود
   نازنینتر ز قدت در چمن ناز نرست
خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود
   تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم
حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود
   آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع
جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود
   آیتی بود عذاب انده حافظ بی تو
که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود