فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یوسف گمگشته باز ‌آید به کنعان غم مخور
   کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

   ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده باز ‌آید به سامان غم مخور
   گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور
   دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور
   هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
   ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر‌کند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
   در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور
   گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کآن را نیست پایان غم مخور
   حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور
   حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور