فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
   لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم

   عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
دیرگاه است کز این جام هلالی مستم
   از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور
در سر کوی تو از پای طلب ننشستم
   عافیت چشم مدار از من میخانه نشین
که دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم
   در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم
   بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود
چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم
   بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا
که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم
   صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت
آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم
   رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود
کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم