فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
   سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم

   نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد
چاره آن است که سجاده به می بفروشیم
   خوش هوایی‌ست فرح بخش خدایا بفرست
نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم
   ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم
   گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی
لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم
   می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم
چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم
   حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم