فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
   خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

   دل که آیینه شاهی‌ست غباری دارد
از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی
   کرده‌ام توبه به دست صنم باده فروش
که دگر می نخورم بی رخ بزم‌آرایی
   نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج
نروند اهل نظر از پی نابینایی
   شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان
ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی
   جوی‌ها بسته‌ام از دیده به دامان که مگر
در کنارم بنشانند سهی بالایی
   کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی
   سخن غیر مگو با من معشوقه‌پرست
کز وی و جام می‌ام نیست به کس پروایی
   این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت
بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی
   گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی