فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
   دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

   دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
   دیشب گله زلفش با باد همی کردم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
   صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
   مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
   یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
   ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
   ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی
   در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
   فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
   زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
   حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارك باد ای عاشق شیدایی